معرفی کنفرانس های معتبر

 

 

 

ردیف عنوان همایش ، سمینار تاریخ برگزاری نشانی تارگاه
دی 1390
1 اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی 7 و 8 دی
 1390 
http://www.systemapproach.org
2 دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی 7 و 8 دی
 1390 
http://www.emh.ir
3 دومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون 6 تا 8 دی
 1390 
http://www.iccia.ir
4 سمپوزیوم سلولهای بنیادی و بیماریهای مغز و اعصاب 8 دی
 1390 
http://www.royaninstitute.org
5 چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها 14 و 15 دی
 1390 
http://municipal-finance.ir
6 کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری 14 تا 16 دی
 1390 
http://www.relcongress.com
7 اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار 15 و 16 دی
 1390 
http://www.umt.edu.pk/icobm
8 چهارمین کنفرانس مدیریت دانش 25 و 26 دی
 1390 
http://www.kmiran.com
9 همایش تخصصی و نمایشگاه سلامت محوری در محصولات آرایشی بهداشتی 21 و 23 دی
 1390 
http://www.hycopex.ir
بهمن 1390
10 همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن بهمن 1390  http://www.rinsweb.org
11 همایش ملی دفاع سایبری 5 و 6 بهمن
 1390 
http://www.cyberconf.ir
12 برگزاری همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول 10 و 11 بهمن
 1390 
http://ncaad.iaud.ac.ir
13 بیست و دومین سمینار جبر ایران 11 تا 13 بهمن
 1390 
http://ias22.sttu.ac.ir/index_contact_fa.html
14 پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی 12 تا 14 بهمن
 1390 
http://www.orcir.org
15 چهارمین همایش ملی حبوبات ایران 19 و 20 بهمن
 1390 
http://www.4nps.ir
16 اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی 25 تا 27 بهمن
 1390 
http://seminars.usb.ac.ir/1strd/fa-ir/default.aspx
17 پنجمین سمینار پیل سوختی ایران 26 و 27 بهمن
 1390 
http://www.iranecs.ir
اسفند 1390
18 همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب 2 تا 4 اسفند
 1390 
htpp://tkwrm.icqhs.org
19 اولین همایش ملی شبیه سازی سیستم های مکانیکی 3 و 4 اسفند
 1390 
http://www.iauahvaz.ac.ir
20 کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 3 و 4 اسفند
 1390 
http://www.ibrc.ir
21 اولین همایش کشوری آسیب شناسی آموزش سازمانی 6 و 7 اسفند
 1390 
http://www.afaghsanatgroup.com
22 همایش ملی صنایع غذایی 9 و 10 اسفند
 1390 
http://forum.bpj.ir/ghochan-fic
23 سمپوزیوم فولاد 9 و 10 اسفند
 1390 
http://www.issiran.com
24 هفتمین همایش بین المللی کاربرد روش شناسی توحیدی در پویایی های نهادی بازار برای توسعه 10 و 11 اسفند
 1390 
http://www.modares.ac.ir/eri
25 کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی 17 و 18 اسفند
 1390 
http://www.ejic2012.com
26 تحقیقات نوین در شیمی کاربردی 17 و 18 اسفند
 1390 
http://www.iauq.ac.ir/conference
27 دومین همایش بین المللی کاهش بار سوانح ترافیکی، چالشها و راهکارهای پیش رو 20 و 21 اسفند
 1390 
http://health-policy.ir
فروردین 1391
28 همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها 30 و 31 فروردین
 1391 
http://seminars.usb.ac.ir/cbcs/fa-ir/Page873
اردیبهشت 1391
29 همایش مدیریت و مهندسی تالابها اردیبهشت
 1391 
http://uoe.ir
30 چهارمین همایش ملی آموزش اردیبهشت
 1391 
http://www.4theducation.ir
31 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند 2 و 3 اردیبهشت
 1391 
http://www.pasmand.ir
32 پنجمین سمپوزیوم تازه های قلب و عروق بنیاد قلب فارس (شیراز) 5 تا 8 اردیبهشت
 1391 
http://symposium.kowsar-hospital.ir
33 چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی 14 اردیبهشت
 1391 
http://4conf.icsr.ir
34 سی و ششمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران 16 تا 20 اردیبهشت
 1391 
http://www.iras.org.ir
35 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران 19 تا 21 اردیبهشت
 1391 
http://9icce.ir/web/guest/home
36 چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری 20 و 21 اردیبهشت
 1391 
http://upmc4.um.ac.ir
37 دومین همایش و نمایشگاه بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک 25 تا 27 اردیبهشت
 1391 
http://confe.ncc.org.ir
38 دومین همایش کشوری هماتولوژی 27 تا 29 اردیبهشت
 1391 
http://www.hematologyoncologyrc.com
خرداد 1391
39 سومین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن 6 و 7 خرداد
 1391 
http://tasisatconf.ir
تیر 1391
40 دومین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی 8 تیر
 1391 
http://www.koureh.ir
مهر 1391
41 بیست و چهارمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ایران 20 تا 24 مهر
 1391 
http://ijp.tums.ac.ir